Kelimelerinizi yıkayın gittikleri kulaklara huzur götürsünler.
Yoksa nefsinin kurbanı olanlar
urganın kalınlığından şikayet ediyorlar ve
dahası sizi de şahit ediyorlar.