Adı Bediüzzamanİlimde emsalsiz, cenkte kahraman.
Haykırdı hakkı, susmadı hiç bir zaman.
Yazdı nurdan külliyat, küfre vermedi aman.
Yirminci yüz yıla bir güneş doğdu, adı BEDİÜZZAMAN.

Gösterdi tevhid nurunu, tüm zerrelerde,
İspat etti varlığını, hücre, gezegen ve kürrelerde,
Kuran rehberi, Resul önderi, muhabbeti tüm inanan gönüllerde,
İnsanlığa bir mürşidi kâmil gönderildi, adı çarpar imanlı sinelerde.

Hayata bakışı, müspet ve mana dolu,
İnsana gösterdi hakka giden, en doğru yolu,
Birleştirdi sevgide, gençliği bölmüş olan, sağı ve solu.
Sırtında tüm insanlığın yükü, aklı marifet kalbi muhabbet dolu.

Vurun söyletmeyin, dedi zalimler,
Yok, edilsin diye verildi, dış dünyadan emirler,
Zindanlar yetmedi, zerk edildi çok şiddetli zehirler,
Milletimin imanını selamette görürsem, yanmaya razıyım diye inler.

Acele ettin üstadım, sen kışta geldin,
Zindanlarda yalnızlıkla, ölüme terk edildin,
Ama şirke, küfre, bir an olsun, asla boyun eğmedin,
Haykırdın Allah Var, her an her zaman,
Bir kahraman doğdu adı Said, Namı BEDİÜZZAMAN.