Güzel bir gün doldurdu vaktini,Güneş yine secdede ay ise kıyamda,


Böceklerden nebatat ve hayvanata,


Hamd zikir ve secde her an raks ediyor semavat ve arz da..


Kediler mır mır larıyla der: Ya Rahim,Ya Rahman,


Gül ile bülbül zikre oturmuş Ya Sübhan Ya Sultan,


Her dem bilir mahiyetini canlı cansız her nesne,


Nedir bu halin perişan,sana ne oluyor ey insan..


Hak etmeden bir makam verildi buna alayi illiyyin denildi,


Bunca mahlukat emrine verildi,


Ayrıcalığınız Cenabı hakkın seni sevmesiydi,


O halde imanla insan ol ey insanı hayevan..


Bir koşuşturmacadır sürüyor hayat,


Ölmeyeceğini tasavvur edipte, yan gel yat,


İstikbalin kör ama aydınlık san öyle bak,


Kabir denen toprakta uyutacaklar ya rahat rahat.


Bırak palavraları gel dön hakikate,


Bilim diyorsun aklının mucidi nerede,


Aklın gözündeyse kaldır at gözünü,


Yaptıkların boş çıkacak toprak emecek özünü..


Dinle bak semada yankılanan sesi ne muazzam,


Allahuekber Allahuekber Arş-ı Semadan,


Lebbeyk sedaları inler kabe-i muazzama dan,


Gel inat etme ey insan davet etti seni yaradan..