Her nefeste Allah adın di müdâm
Allah adıyla olur her iş tamam

Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân

İsm-i Pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murâda erişir Allah diyen

Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile göz yaş ile âh idelim.