Orjinal Boyutunda Açmak İçin ( 699x509 ve 189KB ) Buraya Tıklayın

Renksiz ve hissis olmak
Ruhun idrakinden uzaklaşarak yol almak ve bu anlamda yaşamak
Kalbin sezgisinden, aklın ferinden, izanın ahenginden nasiplenmeden koşmak
Ne müthiş hüsrandır, ah u zar etmek için nafile bir uğraştır, neticesi pek hicrandır
Ecel lahzanın halindedir
Niyetin latifliğine erişen her nefes, aşkın alinde imtiyaz sahibidir
Ömrünü hasretttiği dava, iradesinden vazgeçiren cefa niyedir, sevda firkat ecridir
Nazar et sessizce ruhuna, nefsin tahakküm eden bir erk olunca, iraden zayıflayınca
Bahaneler su yüzüne çıkınca
Yalan ve riyalar eline tutuşturulunca, gözyaşların hiç akmayınca
Pişkinlik yanında kalınca, edep ruhundan uzaklaşınca, yüreğin hiç sızlamayınca
Ne kadar yakınsan,dizlerine vurup bağırsan,bir deli misali aklınından kurtulsanda
Vaktin icmalini farketmedin
Hoyratça bir hayatın içinde kimse kefil olmadan belendin
Nefesin müddetini heba ettin, pörşümüş bir beden olarak şimdi mi sual ettin
Niçin dikkatini keyfin için nazar ettin, merakını tadmin için tarumar edip eğlendin
Nerdeydin, ne kadar sahipsizdin
Aklını ve idrakini kimlere emanet verdin, tahkik etmedin
Ömür yumağını beyhude yere sefilleştirdin, şimdi acziyetin için ümitlenmektesin
Durma, acabalarla da uğraşma, keşkelerle yakınma, iltica etmek adına uzak kalma
Nerde kaldı en yakınların hani
Varlığın adına cezbe kapılanlar, ulüfe için çırpınanlar saklı
Makam ve mevkiler elhak kalbi olmalı, ruhundan feragat ettirecek aşk bulunmalı
Ölümden asla korkmamalı, narın halinden uzaklaşmamalı, aşk demiyle yol almalı
Her nefes azizdir unutulmamalı
Yoksul ve ihtiyaç sahipleri her zaman aranmalı, hatırları sorulmalı
Hastalar ihmale alınmadan gönüllerinden neşet edecek dualara muhatap olunmalı
İhtiyarlar Hakka yakındır ve elbette ki koruma altındadır, nazarları iyi okunmalı
Bahaneler kurban olmamalı
Bedelsiz yol alan, tedbirin hükmünü anlamayan nefes uyarılmalı
Vecdin inhisarında, kalbin inşirahında, ruhun insicamında kul olmayı başarmalı
Aşk, halin demidir, insan için en itibarlı neticedir, vuslatın hülalasında ki mevkidir