Gelmek çün ikinci bir hayata

Bir gün dönüş olsa âhiretten,

Her ruh açılıp da kâinata,

Keyfince semâda bulsa mesken,

Talih bana dönse, nâzikâne;

Bigâne kalır o iltifâta;

İstanbul'a dönmek isterim ben.


Yahya Kemal