Gördüm nûrlu geleceği rüyâmda bir gece,
Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce…
.
Âhenkle işleyen bir saat gibiydi işler;
Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler.
.
Herkes biri birine yürekten bakıyordu;
Somaki musluklardan kevserler akıyordu.
.
Tertemiz çehreleriyle geçerken kudsîler,
Ümitlerimize birer fer salıp geçtiler.
.
Yeni bir dünya kuruyorlardı; harıl harıl…
Her taraf gökle yarışır gibi; pırıl pırıl!
.
Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler,
Anladım, muştusu verilen zamanmış meğer.
.
Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi,
Hükmettim ki bunlar, o ilk kudsîlerin dengi.
.
Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden;
Ziyâ içenlere erdim bir kadîm çeşmeden…
.
Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola..
Sonra teker teker ulaştı herkes Ak Yola…


.

M. Fethullah Gülen