Kıyamadığım..Kıyılmazım..
Gözlerime yürüdü özlemin ıslak adımları…
Bastığı yerde sızı
Bastığı yer ıslak…
Dünya ne kadar dar
Ne kadar ufak…
Ve ne kadar uzak..
Ne kadar zor ulaşmak rüyaya…
Bildiğin yerdeyim bu akşamlık..
Biraz daha yorgun…
Havada serinledi biraz
Sudan bahanelerle kapısındayım
Kapısızlığın
Çat kapı kör ebe…


.................................................. ........


Olduğu gibi duruyor olmuşluk..
Oldubittiye geldi gitmişlik…
Kâğıttan kayıklara koyuyorum kibrit çöplerini..
Her birine isimler vererek…
Yakıp yakıp salıyorum su birikintilerine..
Mahpus ötücü sakalar gibi..
Şöyleymiş böyleymiş diyerek…
Dört dönüyorum deyimlerin yerindeliğiyle…
Matlubum mahsus..
Maksudum Rüveyda..
Kalbim aşiyanda metruk…
Birkaç kelimedir hayat
Ve anlatılacakların hepsi..
Bilcümle yalnızlık..
Filhakika yokluk…
Ve yâd’ı yasak hasretin..
İnlemenin iniltisi özlemenin belirtiside..
Buzul bir sessizlikte erimek var sessizce..
Ve yapraklarla beraber dökülüp ezilmekte…
Ateş karası çizgiler çekerek içine..
Üstü başı çizilmekte…
Kara defterin karanlığına mahkûm beklemekte…
Umu afitap bir atinin cam kürekleri…
Kendi zarfında mazruf dileklerim mühürlü…
Tünemiş lafazan uzaklıklar bir bilmişliğe..
Hoşgörüm kör..
Gözüm tok anlamaya..
Suskunluk vurdu posta güvercinlerimi..
Dargınlıklarım savunmasız…
Çek arabanı diyor akşamlar..
Yürüyorum enseme bakıp…
Bir ben
Bir kendim
Birde peşime taktığım kaçak şarkılar…


m_safiturk