s e n b i l m e z m i s i n ?muhabbeti koyan senin kalbine
vedud olan rabbi sen sevmez misin?
derman verir senin cümle derdine
bunca nimetleri hiç görmez misin?


o’nun namı ile herşeyi sevmek
o’nun sanatını methedip övmek
onca güzelliği göz ile görmek
ne güzel nimettir sen bilmez misin?


sağlık ve sıhhati veren o,sana
çare veren senin dert ve tasana
verdiği nimeti koyup masana
kadir ve kıymetin sen bilmez misin?


sevgi ile döner şu güneş, şu ay
sevgi ile akar şu ırmak, şu çay
sevgisiz insanın vay haline vay!
sevgi bir coşkudur sen bilmez misin?


senin gibi her şey sevgiyle yaşar
sevgiyle çağlayıp sevgiyle coşar
dört mevsim birbiri ardınca koşar
sevgiyi vereni sen sevmez misin?


asıl sevilmeye layık olan hakk
o’nu sevmeliyiz daim muhakkak
o’nu tanıtıyor her şey bize bak
sevmeyi vereni sen sevmez misin

faruk çamalan
22.11.2007
düziçi