Demir kapılar..
Demir kaplı kitaplar..
Demir uçlu kalemler ..
Demirden kâğıtlara yazamadılar…
Pas küf yağmaladı her şeyi.
Nem nemlendi nemle…
Neyimeyse şu adımlarımdaki sancı..
Küs sus pus usluyum…
Usarem mıhlı pılı pırtı..
Kırpık kırpıntı kalbim…
Bu sefer çizgiler çizildi..
Sek sek oynamıyor zaman…
Erdemin boynunu hızla büktüğü yer,
Hacet namazı…
Açlık iki dua arası...
Doymak doyumsuz…
Duraksız duraklar..
Nefes yetmezliğine durak…
O kadar da dar da arzu var..
Ara dere sazsız söylenti..
Mır mır ala al mor’a mor…
Bıkmışım sokak düğünlerinden..
Çengi çengel…
Bir daha dalaşırsam felekle iki olsun..
Zehir dümbelek…
Kulağıma küpe zemberek sızılar..
Çayın varsa bir hayy'ım var…
Âlem hasbi…
Ben baid O Vekil…
Sen ol Said Süeda..
Hemen Uğurlar olsun…
Perhizlerim selamsız…
Ah Üsküdar…
Post posteke kaldı tekke…
Yarenim hak ile haksan…
Aşkına kaldırım döşek…
Bulursam başka bişe,
Hele de istersen..
Bu dumanda islenmek…
Def define ref refine…
Dost dost diye sana da çalardım…
Izdırabım dan önce ızdırap ile ilsiz
Sallanırdık umuda dilsiz
Salacaklı salıncaklarda ipsiz
Dipsiz zifiri zifirine……


m_safiturk