NAATI ŞERİF

Ne uzun, ne kısa kararında boy
Soyu İbrahim’den ne asil bir soy!
Saçları hoş siyah, dalgalı...koy
Kemalini giydir beni benden soy,

Alemlere rahmet yüzünü göster
Bu kul varlığından soyunmak ister.

Güneş pervanesi o güzel yüzün,
Nurundan ışığı vardır gündüzün
Solmaz bu gül rengin ne kış, ne güzün Tecelli ediyor yüzünden özün,

Hasretim, yanarım yüzünü göster
Kölen bu devletle avunmak ister.

Simsiyah gözlerin âhû ...
Daim Hakk’a bakar her an visâlin
Beyazı ölçüsü gözde kemalin
Kaşların sureti gökte hilalin

Razıyım rüyada yüzünü göster
Âşık maşukuna can sunmak ister,

Bir tutam sakalın birkaçı beyaz
Mübarek vücudun serin kış ve yaz
Canımı yoluna kurban etsem az
Dostlar defterine köleni de yaz
Açıver kapını yüzünü göster
Gönül hasretinden yakınmak ister.

Duyular mükemmel dişleri inci
Kokusuna tutkun yaşlısı genci
Yürürken koşmadan olur birinci
Kapına gelmiş bir garip dilenci

Açıver ne olur yüzünü göster
Garip, ayağına kapanmak ister.

Yukarıdan aşağı heybetle iniş
Yürüyüşünde hep var bu görünüş
Âdetin baktığın tarafa dönüş
Bize nasip olsun hayırlı bir düş,

Kerem et ne olur yüzünü göster
Kim böyle bir düşten uyanmak ister.

Seni ilk görenler korku çekermiş
Sonra ülfet eder hemen severmiş
Benzerini asla görmedim dermiş
Erenler yolunda giderek ermiş
Benzeri bulunmaz yüzün göster
Gönüller nurunla yıkanmak ister.

Zatının nurundan vermiş sana can,
Hilkate ruhunla başlamış Rahman
Yusuf7ta yok sende olan hüsnü ân
Ahlakındır senin mucize Kur’an

Alemlere rahmet! cemalin göster,
Kölen rahmetine sığınmak ister.

Hakk’ın halilisin, habibi sensin
Gönüllerin eşsiz tabibi sensin
En güzel hutbenin hatibi sensin
Ümmetin en büyük nasibi sensin

Aşkımın Leyla’sı yüzünü göster,
Gönül seni gözden sakınmak ister.

En güzel en üstün ahlak senindir
Cömertlikte kemal, el-hak senindir,
Miraç senin, Refref, Burak senindir,
Sen göndün, bize de cemalin göster,
Pervane şem’ine hep yanmak ister.

Prof. Dr. Hayreddin Karaman