Eyüp Otman'dan Filistin şiiri...05/01/2009 - 09:58

Ayırdılar sizi bizden
Ayırdılar sizi bizden, bizi sizden ayırdılar,
Hilâfet gömleğiyle, muhabbeti sıyırdılar,
Meş’ûm ihtilâfı atıp, husumet duyurdular,
Uyanın ehl-i İslâm, ehl-i iz’ân uyanın.

Komşusu aç iken, tok olup yatmaz idi Peygamber,
Yanıbaşında can verene, vermezsin hiçbir değer,
Bu azgın kıvılcım, bir gün size de değer,
Uyanın konu komşu, kardeş bacı uyanın.

Kader fetva vermiştir halinin nicesine,
O’nun yanında malum inceden incesine,
Kulak ver kardeşinin o inleyen sesine,
Uyanın ehl-i safâ’, ol Mustafâ (a.s.m.) uyanın.

Çoluk-çocuk demeden katlediyor bu cani,
Hedefinde mabedler, vurulan bir çok cami,
Hani ortak değerler, hani kardeşlik hani,
Uyanın Ortadoğu, Müslümanlar uyanın.

Arıyor Osmanlıyı, bütün bir Ortadoğu,
Osmanlı el çekince, esaret buldu çoğu,
Tefrika tohumunu saçıp saçıp gittiler,
Huzur, güven kalmadı, dostluğu mahvettiler.

Nerde insan hakları, o insancıl dernekler,
Bunlar insan değil mi, ne kadar ölecekler,
Nerdesiniz insanlar, sorarım nerdesiniz,
Ayaklanın ehl-i Hak, arşa çıksın sesiniz.

Nerdesiniz şairler, feryâd edip inleyin,
Yere bir kulak verin, o feryadı dinleyin,
Bu sonbulmaz vahşeti usulünce söyleyin,
Uyanın ehl-i kalem, ehl-i kitap uyanın.

Dolmadı mı Allahım Mü’minlerin çilesi,
Günden güne artıyor kullarının firesi,
Nedir bu azgın kavmi durdurmanın çaresi,
Çare sende, Kudret sende, meded sende ALLAHIM.

eyupotman@risalehaber.com
Kadim dostum, medrese-i yusufiye arkadaşım. Eyüp Otman'ı gönülden tebik ediyorum. Hislerize tecüman oldun ! Kalamine sağlık ... Can dost'un Bîçare S.V.