Sorma Bana "Hangi Aşk" Diye

Aşk…
Namlusu kalbime doğrulmuş…
Tetikte bekler…
***
Barut değil, gül kokusudur sızan…
***
Ya Rabbim!…
Senin sevdiğindir sevgilim…
Düşmanın; düşmanım!
Bu, benim inancım…
Ve aşkım…
***
“Yaratılanı sevmek; Yaratandan ötürü…”
Sevebilmek…
Sevgiyi Yaratandan ötürü…
***
Derviş; aşk adamı…
Dergah; aşkhane…
İbadet; sevgiliye muhabbet…
***
Su nasıl kaynar gönül ateşiyle?…
Çiçeklerin zikri nasıldır ve kimler duyar?
Ve Ferhat’ın dağları erittiği ateş, Şirin’in aşkından ibaret midir?
***
Sorma bana “Hangi aşk?” diye…
Ve aşktan korkma!
***
Bir göz açıp kapayıncaya kadarsa ömür…
Aşk sonsuz olmalı…
“Aşk nasıl sonsuz olur?”
Bunu sormalı…
***
Aşk…
Namlusu kalbime doğrulmuş…
Tetikte bekler…
Barut değil, gül kokusudur sızan…
Gül kokusu;
Bulur doğruyu…
***
Namlu kalbime dayanmış…
Sorma bana “Hangi aşk?” diye…
Ve tetik;
Titrer durur “Allah” diye…

Murat BAŞARAN