tasavvur-u cemalin midir
acep,
yoksa tasavvur-u zevalin midir;
bu kadar eden muazzep?
Azabın cemaldir
Cemalin zeval
cemali güzelleştiren
muhakkak ki ebediyet.

ya cemal, ya kemal değil midir,
ya da ebediyet;
muhabbete sebebiyet?

kemalin imanından olsun.
cemalin nurundan.
zevalin cehennemle olsun
visalin cennet..


hsyn..