Miras

Faydasız gayri bu desteklerle
Bedenin tahkimi:
Geldi son yaprağına bir ömür takvimi...
Ki, merasim olacak şahane,
Göğe bir çift kanadın takdimi!
Ruh hakkın ve beden arzındır:
Biri gökler, biri yer teslimi...
Bu küçük mirasın,
Böyledir, böyle olur taksimi!...
Sorma manası nedir çırpınışın?
Başlıyor ruhun uçuş talimi,
Tutabilsin diye bir menzilde,
Ebedi iklimi.

Arif Nihat Asya