Irganırmı

Kınamayın beni Hakk'ı sevenler
Rüzgar esmeyince dal ırganır mı?
Külli boş değildir aşka düşenler
Katre düşmeyince sel ırganır mı?

Dil meftûn olmazsa aşk-ı yârine
Yanar mı pervane Şem'in nârına
Âh u zâr çekmezse Hak didârına
Uyanıp hâbından su dolanır mı?

Öyle bir Mecnun'um Leyla'ya Billah
Okunur isminde harf-i Bismillâh
Tutuştu her yanım hasreten lillah
Mevlâ'yı zikreden kul kınanır mı?

Nice bin âlemin Perverdigâr'ı
Mevlâ'm her kuluna vermez bu kârı
Gün be gün artıyor bülbülün zârı,
Goncasız gülşene gül yamanır mı?

Buldu Celâlî'yi Kırklar Yediler
Erkanı öğretip hizmet verdiler
Haşra dek bu çarhı çevir dediler
Sormadım ki buna kol dayanır mı?

Bayburtlu Celali