CİHÂR-I YÂR-I GÜZÎN

Hazreti Ebûbekir (ra) için;
''Ol Bekir Sıddik değil mi, Resule iman eden
Hak yoluna cümle varın dağıdıp yağma eden''Hazreti Ömer (ra) için;
''Ol Resulün ikinci yari idi
İsm-i şerifi Ömer Faruk idi


Hazret Osman (ra) için''
''El hayaü mine'l-iman'' tahtına sultan olup
Hayasından rûyindakı açılan gül-zarı gör.''


Hazreti Ali (ra) için
''Ol Resûlün damadı gel cânım cânanım Ali
Hem seca'atde hem sehavetde ehl-i irfanım Ali''Hazreti Peygamber'in (asm) ciğerpâreleri Hazreti Hasan (ra) ve Hazreti Hüseyin (ra) için ise;
''Nûr-ı Hakk'a karışıp gitti o dem meh-pâreler
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı bî-çâreler''


(Tevhide Hanım)