Nâr -ı aşka pervaneyim dumana döndürme beni
Küle döndür savur yele virâna döndürme beni

Yetmez mi yâr vuslatına sergerdan olduğum gayri
Bırakıp iftirâkınla külhâna döndürme beni

Ağyar handan dil pür giryân yine hicrân yine hicrân
Sultanı yâd elde düşkün vatana döndürme beni

Görmeyip dil-i suzânı derunumda böyle mahzun
Sinesinde yusuf ağlar zîndâna döndürme beni

Yaktın ateş-i aşkına yakar mı cehennem odu
Yâr olmayan cennet için imâna döndürme beni

Tir-i müjgân dedi lokman senin bu derdine dermân
Sayyâd elinde çırpınan ceylana döndürme beni

Ya zencir-i cünûn olsun ya urgan eyle zülfünü
Zünnâra esir eyleyip Sanan'a döndürme beni


Hüseyin Kaya