Hani zamanlar vardır ya

Titrer beden, çarpar yürek

Eller kaldırılır semaya
Mültecisindir artık isteyerek

Hani zamanlar vardır ya
Dil acizdir, zordur yutkunuş
Eller kaldırılır semaya
Önce gözyaşı, sonra bir susuş

Hani zamanlar vardır ya
An durur, ansızın an olur
Eller kaldırılır semaya
İnşiraha gebedir artık sudur

Hani zamanlar vardır ya
Sıkıntı biner sıkıntı üstüne
Eller kaldırılır semaya
Vüsat olur zaman döner tersine

Hani zamanlar vardır ya
Ölümü sunar herşey az çok
Eller kaldırılır semaya
Bilirsin ki Allah var keder yok
İlyas Uçar - Ebu Rudeyha - Evvâh