+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Üstadım Hoşgeldin

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Üstadım Hoşgeldin

  Üstad'ım Hoşgeldin

  Gâibden müjde verdi büyük bir velî
  Dedi ‘Asırlardır beklenen bugün geldi’
  Vehbî ilme mazhar asrın müceddidi

  Mübarek bir gecede gelen nurlu bebektin
  Ey gül-ü Muhammedi, Nurs’a hoşgeldin

  Karanlık âleme şarktan doğan güneştin
  Ulâma-ı ümmeti ke’enbiya sırrına eriştin
  Nurunla sen sanki Cennet-ül firdevstin

  Büyürken, fırtınalı bir hayatı bekledin
  Şarkın sert ve sarp yaylalarına hoş geldin

  Rüyada Peygamberi görünce Bed’i
  Resûlallah, talebi ilimdir bildi
  Kabul etti, yalnız sual yok dedi

  Sual sormadın, fakat her suale cevap verdin
  İlim tahtına oturan Üstad sultanlığa hoşgeldin

  Ey felâket ve helâket asrının adamı
  Dâvan için basit gördün, sürgünleri idamı
  Haykırdın minare başından, âlem duydu sadânı

  On beş yıllık tahsili on beş haftaya indirdin
  Seriüsseyr olan ümmetin, meclisine hoşgeldin.

  Hayatın baştan sona sanki uzun bir hece
  Hikmetle bakmayana Nurlar birer bilmece
  Çok büyük bilinenler yanında kaldı cüce

  Kamus-u Okyanus’u, Bâbüs-Sin’e kadar hıfzettin
  Ey ism-i Hafîze mazhar Kubbe-i Hâsiye’ye hoşgeldin

  İlmini tecrübe etmek isteyen birisi
  Kurdu Cizre’de bir münâzarâ meclisi
  Paşa değil, sen oldun sanki oranın reisi

  Kab-ı Kavseynle birlikte kırk suale cevap verdin
  Adâletin müjdecisi Bani Hanına hoşgeldin

  Yekpâre taştan, kal’a’sında Van’ın
  Temelini atmış, bir ulvî davanın
  Bahtı kararmışken, bu güzel vatanın

  Devrin istikbâlini, ferasetinle bildin
  Dâvam diye haykıran Üstad Van’a hoşgeldin.

  Her suâle cevap verirken, Şekerci Han’ında
  Kur’ân’dan başka kitap bulunmazdı yanında
  Olmadı hiç dünyanın şerefinde şanında

  Bakarken âleme Çamlıca’dan, ilâhî sırra erdin
  Ey müstâkim Üstad’ım, İstanbul’a hoşgeldin.

  Mühim bir Zât dedi, ‘Beyan et İ’câz-ı Kurân’ı
  Göster muhtaçlara, binler hakikatli bürhânı
  İnfilâklar, inkılâplar sarsamadı ulu fermanı

  İ’câz’ın izharına namzet olduğunu bildin
  Şeref Kur’anındır diyen, Ağrı Dağı’na hoşgeldin

  Musa (as) nasıl yükselmişse, Cebel-i Tûr’a
  İsa (as) gibi sen de, uruc ettin huzura
  Karanlık âlem, teşrifinle garkoldu nûra

  Zulmet perdesini açan, müşfik bir eldin
  Ey mübarek Üstad, dünyamıza hoş geldin

  Kolay anlaşılmayacağını hep bile bile
  Şarkın ihtiyaçlarını daim getirdin dile
  Önce maaş değil, dedin ihtiyaç gele

  Hapishane, tımarhane bana fark etmez dedin
  Ey ilim-irfan güneşi, Osmanlı Sarayı’na hoşgeldin

  Manevî zelzelelerle sarsılırken meydan
  Baş eğdiremedi sana, hiçbir kumandan
  İstikbâl İslâmındır, elbet döner bu devran

  Muvahhid’in kalemleriyle, gözünü oyarım dedin
  Zalimler için yaşasın cehennem diyen,
  Divân-ı Harb-e hoşgeldin.

  İslâm parça parça değil dedin, tahsile gitmiş
  Fecr-i sâdık başlamış, zulümat artık bitmiş
  Ümitvâr olunuz müjdesi var, Rabbim vadetmiş

  Şeyh San’an Tepesi’nde, istikbâl hattını çizdin
  Üç nur’un habercisi, Tiflis’e hoşgeldin.


  Cevşen-ül Kebir’de, binbir ismi ederken yâd
  Daim haykırdın tevhidi, ‘Kulhüvallahû Ehâd’
  Cehl ile olmaz’ dedin, hakiki ittihâd

  Asırlardır gelecek diye beklenen ulu sendin
  Ey Cami-i Emevî’nin hatibi, Şam’a hoşgeldin.

  Suskun minareleriyle mahzun bir mâ’bed
  Sorar hergün, ne zaman yapılacak ibadet
  Gel beraber yalvaralım, medet Allah’ım medet

  Yüce mâ’bed! nur anahtarla açılsın kilidin
  İstanbul’un ikinci fatihi, Ayasofya’ya hoşgeldin

  Gayretinle saldırılar hep kalırken akim
  Esir olarak Rusyada kalmıştın mukim
  Bildik makamını senin hem hakkalyakin

  Duaya lâyıktır bu Tatar milleti dedin
  Ey milis albayı Kosturma’ya hoşgeldin

  Haddini aşan, mağrur mâlum bir kilise
  Altı suâle, altı yüz kelime ile cevap istese
  Öyle cevap verdin ki, kalmadı hiç vesvese

  Fırsat bekleyen kâfirin yüzüne tükürün dedin
  Zalimlere hakkı haykıran sohbetimize hoş geldin


  Merkez-i hükümette yapılırken inkılab
  Ezanlar hep sustu uludu binlerce kilap
  Dokuz yüzyirmili yıllar idi takvim-i milad

  Olacaksa bu İslâmî inkılâb olsun dedin
  Ey mürşid-i hakiki Ankara’ya hoşgeldin

  Yasaklanırken Kur’an kimse sormadı niçin
  Takıldı gitti peşine bir Süfyânî hiçin
  Aldatılan koca milleti kurtarmak için

  Manevi cihad muzaaf farz-ı ayn dedin
  Ey şanlı Üstadım cihada hoşgeldin

  Yüksek tepeler, dağlar menzilin oldu senin
  Dâvud misali dellâlısın, son Peygamber son dinin
  Korku elini tutamamış, çünkü sarığında kefenin

  Yüksek hâkikat dersini yüksek dağlarda verdin
  Ey kahraman Üstadım, Erek Dağı’na hoş geldin

  Açılırken yeni bir devre-i zulüm
  Garip bir beldeye uğramış yolun
  Kırılmak istenirken kanadın kolun

  Küfrün kalelerini nurunla yıkıverdin
  Ey şanlı misafir güzel İzmir’e hoşgeldin

  Gelinmişken Alemin en karanlık demine
  Nurun ilk kapısıyla girdin nur âlemine
  İ’caz-ı Kur’an-ı beyanla kavuştun emeline

  Dalâlet kervanına nurun dersini verdin
  Ey nurlu Üstadım sen Burdur’a hoşgeldin

  Isparta’nın gülleri, goncalanırken bağında
  Nurlar sünbüllendi, Barla’nın bir dağında
  Sürgüne gönderilmişken en mükemmel çağında

  Katran Ağacı kürsüsünden, muhtaçlara ders verdin
  Ey Allâme-i cihan, Çam Dağı’na hoşgeldin.


  Kolunda çay sepeti, garip bir seyyah
  Nur’dan hakikât, dokur önünde tezgâh
  Üstad’ı Peygamberdir, muini Allah

  Okudun kâinat kitabını, hem okuyun dedin
  Nur yolcusu dağımıza, bağımıza, çağımıza hoşgeldin

  Eşsiz gül kokuları sararken âsumanı
  Yepyeni bir şekilde tefsir ettin Kur’anı
  Gösterdin bu cihana kimmiş asrın imamı

  Veciz ifadelerle küfrün zırhını deldin
  Ey sarsılmaz Üstadım Isparta ya hoş geldin

  Yazılırken büyük tefsir ilk nur medresesinde
  Sanki bütün kâinat Risale-i Nur dersinde
  O mübarek Çınarın aydınlık gölgesinde

  Eşsiz eserlerinle asrımıza nur verdin
  Ey şanlı mücahid sen Barla’ya hoş geldin

  Tekniğe meydan okumuş kuvvet-i iman
  Bin kalemle teksir edilmiş tefsir-i Kur’an
  Hizmet fedakârları nice kahraman

  Yükseldiler tâ Arşa sen de yükseldin
  Ey müfessir-i Kur’an Sav’a hoş geldin


  Selanik Meydanında haykırmıştın hürriyeti
  Müfterilere mahkemede anlattın Cumhuriyeti
  Eserlerinle öğrendik menfi-müsbet milliyeti

  Ulvî dâvanın yükünü taşımak için seçildin
  İlimde umman Üstadım Eskişehire hoş geldin

  İslâm’ın çok haşmetli zamanlarında
  İlim ve tevhid çınlardı duvarlarında
  Şimdi o harabelerin kenarlarında

  Yine güzel çiçekler açtı, onları sen diktin
  Ey asrın Bedî’si medreselerimize hoş geldin

  Küfür kasırgaları asla deviremedi onu
  Tutmadı münafıkların hiçbir sinsi oyunu
  Ayet’ül Kübra’ya vatan oldu Kastamonu

  En güzel münacat dersini orada verdin
  Duada eşsiz Üstadım Kastamonu’ya hoş geldin

  Karanlık izbelerde mahkumlar olurken divane
  Üstad Medrese-i Yusufiye dedi hapishane
  Açılırken Nur Medreseleri kapatıldı meyhane

  Müstakim mahkemeye izzetle selâm verdin
  Beraat eden Üstadım Denizli’ye hoş geldin

  Nurlu dağlardır Erek, Başet, Çam Dağı, Karadağ
  Zehirler işkenceler yeri bir de Emirdağ
  Vazifeli olmasaydın kalamazdın orada sağ

  Lûtfu da kahr-ı da Cenab-ı Haktan bildin
  Ey çilekeş Üstadım Emirdağa hoş geldin

  Mahkemede nur hadimi büyük bir kahraman
  İşte Deccal budur dedi ve işte Mehdi-i Âzam
  Sır olmaktan çıktı artık bu hakikat-ı muazzam

  Coşkun ırmaklar gibi deryalarla birleştin
  Vadedilen ferec için Afyona hoş geldin


  Milletleri millet yapan nice mukaddes
  Yıkılırken, hiç çıkmadı birkaç cesur ses
  Şerden emin olmak için, kaçarken herkes

  İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz dedin
  Son müceddid, son imâm, asrımıza hoş geldin

  Geçtikçe zaman artıyor bu ilâhi nurun
  Söndüremedi söndüremez onu hiçbir firavun
  Devam edecek irşada, tâ vakti gelince surun

  Her zaman münâfık kâfirden eşeddir dedin
  Kendine zulmedenleri affeden muhabbet iklimine hoş geldin

  Kur’ân ittihad söylerken âyet âyet
  Prensten fikir çıktı adem-i merkeziyet
  Neşriyatınla tartışmaya verdin nihayet

  Her zaman edepsiz ediplere edep dersini verdin
  Edepli edipler cemaati Yeni Asya’ya hoş geldin

  Nebiler yurdu şanlı bir belde
  Makam-ı Üstad bu şirin ilde
  Efsane hayatı hep söylenir dilde

  Yüce Peygamberlerin aziz misafiriydin
  Ebedi hayata geçmek için Urfa’ya hoş geldin


  Vefat haberine hiç dayanmadı yürekler
  Pak ruhunu semada karşıladı melekler
  Bu ümmet-i Muhammed bir ferec bekler

  Var Resulün diyarına birlikte duâ edin
  Ey nesl-i nebi Cennet-ül Bakiye hoş geldin

  Nurlu kabrin varsın bilinmez olsun
  Kalbler Kur’an, imân nuruyla dolsun
  Hizmeti temaşa eden ruhuna selâm olsun

  Dalâlet selinin yönünü nurlu ummana çeldin
  Hâdim-ül Kur’an Üstadım gönlümüze hoş geldin


  Hasan Şen-14/5/2008
  Konu Tılsım tarafından (08.08.08 Saat 16:21 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bu şiiri ilk okuduğumda çok sevmiştim.Yazılmış olarak elimde yoktu.Bir süre önce Hasan ŞEN ağabeyin çıkardığı Nur Kervanı şiir kitabında yazılı olarak bu şiiri bulmuştum ve foruma eklemek istiyordum.Ancak kendim elle yazmam gerekiyordu.Bu gün güzel bir tevafukla bir sitede Hasan Şen ağabeyin şiirlerine tevafuk ettim ve ekledim.Allah razı olsun Hasan ağabeyden.Daha başka şiirleri de var vereceğim linkte.

  http://site.mynet.com/bilal_tunc1945/hasansen.html

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Gayyur ahval - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  80

  Standart

  abi Allah razı olsun çok güzeldi devamını sabırsızlıkla bekliyoruz
  İlahi!

  Senin rahmetin melceimdir ve Rahmetenli'l Alemin olan Habibin,Senin rahmetine yetişmek için vesilemdir.Senden şekva değil,belki nefsimi ve halimi Sana şekva ediyorum.

 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Ferid Makamında Üstad'ım Benim

  Kabri meçhul olan İmam-ı Ali’nin
  Nurlu evladı Üstadım benim
  Âlimin, âminin, şeyhin, velinin
  Büyük mürşidi Üstadım benim

  Kabrini aramak düşmez bizlere
  Bak Mektubat, Lem’alar’a, Sözler’e
  Fecr-i sâdıktan Nur vurmuş yüzlere
  Kalplerde misafir Üstadım benim

  Her dem feyz almış nurlu pınardan
  Bahsetmiş Cennetten, A’raf’tan, nardan
  Hâla zikri gelir ulu çınardan
  Mecliste serzakir Üstadım benim

  İstimdad etmiş İsm-i Azâm’dan
  Müjdeler almış Gavs-ı Âzam’dan
  Müstefid olmuş eslaf-ı izâmdan
  Ferid makamında Üstadım benim


  Cami-i Emevî’de okunan Kur’an
  Hutbede ders veren o büyük sultan
  Fetihte nur kervanı dinlemez ferman
  Elbet Şam’da, Mısır’da Üstadım benim

  Bir gün vâz ederken Ayasofya’da
  Bir gün hutbe okur Mescid-i Şam’da
  Bir gün Selanik’te koca meydanda
  Hakikat haykırmış Üstadım benim

  Duyup yağmurun rikkat nağmesini
  Dinlemiş Volga’nın hazin sesini
  Esaret kampında vermiş dersini
  Tatar Camiinde Üstadım benim

  Çamlıca’dan seyrederken Boğazı
  Dâvud gibi yankılandı avâzı
  Ehl-i iman için bütün niyâzı
  Münâcât dersinde Üstadım benim

  Şekerci Hanına olunca dâhil
  Etrafını sarmışdı yüzlerce sâil
  Cömerttir ilimde olmadı bâhil
  Kur’ân hizmetkârı Üstadım benim

  Van’da yoktur diye kimse diyemez
  Dâvâm nidasını sağır duyamaz
  Horhor’da herkes yüzün yuyamaz
  Başid’de, Erek’te Üstadım benim

  Gelmiş şanlı Erek’ten tâ Çamdağı’na
  Güller serpmiş Isparta’nın bağına
  Gelince meydan okuma çağına
  Kükremiş Afyon’da Üstadım benim

  Sav Köyünün inanılmaz gayreti
  Barla dağlarının hazin hasreti
  Orada yaşamış Bedî gurbeti
  Garibüzzamandır Üstadım benim

  Eskişehir çilelerle doyunca
  Emirdağ’da bela boylu boyunca
  Hakk’ı tebliğ nidasını duyunca,
  Her yerde müderris Üstadım benim

  Dağ gibi devleşmiş Kastamonu’da
  Nurdan bir ağ örmüş Anadolu’da
  Teksirin başında İnebolu’da
  Neşretmiş Nurları Üstadım benim

  Deccal yamakları etsede ifrat
  Denizli’de hâkim demiş beraat
  Cennet ucuz değil kurulur Sırât
  Geçer tullâbıyla Üstadım benim

  Ey yolcu Urfa’ya uğrarsa yolun
  Halilürrahman’da bir nebze bulun
  Orada niyâzı başkadır kulun
  Makâmı nur olan Üstadım benim

  Birgün Hac niyetin olursa eğer
  Nur yolcusu kardeşlerle beraber
  Bin meşakkat olsa yine de değer
  Cennet-ül Bakî’de Üstadım benim

  Zulümat kalmasın artık beşerde
  Gelen nurlar şifa olsun her derde
  Nesl-i cedidden müjde var her yerde
  Sahibüzzamandır Üstadım benim

  Feth-i Mekke gibi putlar göçüyor
  Zulmet perdesini Nurun açıyor
  Özlenen şafaktır zaman geçiyor
  Bir himmet daha Üstadım benim

  Hasan Şen

  http://bilaltunc.blogcu.com/ferid-ma..._16034711.html
  Konu Tılsım tarafından (08.08.08 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Abdulbaki abi kısa bir zaman önce tevafuk hasan şen abinin şiirleriyle karşılaşmıştım nette.Bir ara ekleyim diye düşündüm foruma.Sonra br türlü fırsat bulamadım.Allah razı olsun..

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nur Yüzlü Adam

  Kelebekler kadar hür iken
  Zulmün gölgesi üstüne düşmüş
  Dünya O’na değil,
  O dünyaya küsmüş
  Nur yüzlü adam

  Gizlemek istemiş kendini
  Fakat, satır satır O okunmuş
  Kelime kelime O duyulmuş
  Bir ayna gibi O görünmüş
  Eserinin her sayfasında
  Nur yüzlü adam

  Sanki cennetten eser gibi
  Beyaz bir rüzgâr okşamış
  Nurla beyazlaşan saçlarını
  Koca Dağ’da, Erek’de, Çam Dağında
  Nur yüzlü adamın

  Geldiği devir helâket devri
  Her yer karanlık geceydi
  Yalanlar hakikate baş eğdi
  Nurdan âsasıyla gösterdi yolu
  Nur yüzlü adam

  İstikbâl İslâmındır
  Ümitvar olunuz diye
  Müjdeler almış ötelerden
  Ötelerin de ötesinden
  Nur yüzlü adam

  Belâlar şiirin âhengi gibi
  Musibetler mûsikinin nağmesi
  Zincirlere, kelepçelere inat
  Sımsıcak tebessüm etti
  Nur yüzlü adam

  Bir başka türlü esti rüzgârlar
  Mavi mavi gülümsedi sema
  Korkulu değildi denizler
  O geldiği zaman
  Nur yüzlü adam

  Zamanın akışı değişmiş
  Açmayan güller açmış
  Suskun bülbüller ötmüş
  O geldiği zaman

  Getirmiş uzak âlemlerin
  Tatlı esen rüzgârlarını
  Sunarken nur-u irfânı
  Sırlar kâsesinde
  Sonsuz huzur duymuş

  Nûra kavuşmak için
  Karanlığında gecenin
  Çöllerde çırpınanlara
  Bahar güneşi getirmiş
  Nur yüzlü adam

  Asırlardır yaşayan çınarlar gibi
  Gölgesi çağların üstüne düşmüş
  İman, muhabbet demiş
  Sadâkat, hamiyet diye haykırmış
  On üçüncü asrın minaresinden

  Sesi duyulur, suyun sesinde
  Onun bestesi dinlenir
  Rüzgârların nağmesinde
  Ve tevhid çiçekleri açar
  Onun Nur dersinde

  Ellerine kelepçe taktılar
  Karanlık yüzlü adamlar
  Açarken onları kolayca
  Fikirlere, ruhlara vurulan
  Esaret kelepçelerini de kırdı
  Nur yüzlü adam

  Garipti hali ve tavrı
  Garibüzzaman dediler
  Asrın mihrabına geçti
  İmamüzzaman dediler
  Ferid makamına erdi
  Feridüzzaman dediler
  Bir hazine getirdi beşere
  Mânâlar âleminden.

  Ve Nur yüzlü adama
  Üstad Bediüzzaman dediler

  Hasan Şen
  Konu Tılsım tarafından (08.08.08 Saat 16:22 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  İzmir'in ve İzmir'deki R.Nur Hizmetlerinin medar-ı iftiharı, gayyur, vakur, sâdık ve sıddîk Hasan Ağabeyim'den ve bu ihlâs abidesi, serâpâ Bediüzzaman hayranlığı kokan güzel şiirleri burada bizimle paylaşan Abdülbaki hocamızdan Allah razı olsun.
  Mest olduk!
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 8. #8
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Allah razi olsun.

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nur İçinde Yat Aziz Üstadım

  Hakaik-i Kur’an'ı haykırırken dün
  Vefatınla âlem sarsıldı bugün
  İnnalillâhi ve inna ileyhi râciun

  Tâ arşa kadar çıksa da feryadım
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Geceyi gündüze kalbederken zaman
  Urfa minarelerinde mahzundu ezan
  Başka âleme gitmişti Bediüzzaman

  Uzun bir yolculuğa attın ilk adım
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Mahzun Halilürrahman mahzun balıklar
  Mahzun gözleri yaşlı kalabalıklar
  İzinde oldular senin sana lâyıklar

  Ölüm hiçlik değil Nurunla anladım
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  İster kan akıtsın gözler ister yaş
  Sekseninci oldu mezara bir mezar taş
  Cennette olursak eğer sana arkadaş

  Nur kervanında okunsun benim de adım
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Nur menzillerinde seni arar gözler
  Mübarek çınar katran ağacı seni özler
  Bize teselli ancak bu nurlu Sözler

  İrşadınla Peygamberedir benim biatım
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Isparta Barla İslâmköy Çamdağı
  Unutmayız bin kalemle yazan savayı
  Her an haykırır hepsi yüce davayı

  Derler Haşre kadar sürecek cihadım
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Seksen üç yıllık ömrü ecel söndürdü
  Ufka bakan gözleri geri döndürdü
  Felek de çarkını böyle döndürdü

  Firâkına uzun yıllar hep yandım
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Asırlardır beklenen o büyük deha
  Kıyamete kadar gelmez bir daha
  Nur yolcusu oku ruhuna fatiha

  Gelir sana duâlar bilinmese de kabrin
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Musa nasıl çıkmışsa Cebel-i Tûr’a
  Miraçta öyle çıktı Resul huzura
  Vâris-i Nebi Üstadım gark oldun nura

  Seninle zâhir oldu o Nur-u kadim
  Sen nur içinde yat Aziz Üstadım

  Hasan Şen
  Konu Tılsım tarafından (09.08.08 Saat 14:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Asrın İmamına Uyarız Biz


  Küfür kasırgaları sarsa âfâkı
  Nurlar ile onları boğarız biz
  Ecel celladı gelip çalarsa kapı
  Bir ölür yüzbin doğarız biz

  Kapanır birgün karanlık devir
  Dün geçti, yeni sayfayı çevir
  İstikbal bizim, elbette gelir
  Her dem yeniden doğarız biz

  Zorlu kış geçti bahardır gelen
  Kara bulut dağıldı güneştir gülen
  Büyük bir cihadın kıymetin bilen
  Bu yola başımız koyarız biz

  Bir dâvâ çilesiyle ağrır başımız
  Yağmurları utandırır gözyaşımız
  Yedi kat semadan gelir taşımız
  Şeytanı recmeder kovarız biz

  Ezanlarla duyulan rahmet müjdesi
  Artık sabahtır uyandırın herkesi
  Nurlardan gelen şevk dolu sesi
  Gönül bahçemizde duyarız biz

  Varacağımız yeri bilip vardıkta
  Şahlanıp da gemi azıya aldıkta
  Allahuekber deyip el salladıkta
  Şu asrın imamına uyarız biz

  Aşılacak dağlar var yürü aşalım
  Köpürüp seller gibi coşup taşalım
  Köstekleyen olsa da yine koşalım
  Rengimizi nurlarla boyarız biz

  Böyle gitmez devran, hep ezilmekle
  Yürüyemiyorsan bâri emekle
  Zafer güneşinin vaktini bekle
  O güneşle birlikte doğarız biz

  Yok saydılar İslâmı dîni imânı
  Tarih bu diye okuttular yalanı
  Asırlardır nur saçan Kur’anı
  Lâyık olduğu yere koyarız biz

  Hasan Şen

  http://bilaltunc.blogcu.com/asrin-im..._16034821.html
  Konu Tılsım tarafından (12.08.08 Saat 14:00 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hoşgeldin Dost
  By Ensardan in forum Edebiyat
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.07.19, 22:15
 2. Hoşgeldin Güz Ağabey...
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Tanışma
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.12.08, 21:51
 3. Hoşgeldin 'Yumurcak TV'
  By Yeni Said in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 03.07.07, 12:51
 4. Hoşgeldin Yok mu?
  By HakanBa in forum Tanışma
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 11.10.06, 22:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0