Îmandır o cevher ki ilahî ne büyüktür,
Îmansız olan paslı yürek sînede yüktür.

MEHMED AKİF ERSOY