Ne güzel söylemiş şair, kısaca hepsi dua,
Aklı selim vesair, sevgi yazılmış mecmua.