Can kuşum benden seni sorar
Hergün aşkınla yanar
Pervane olmuş her dem döner
Gel didarıma ver canını

Zaman olmuş ahirden ahir
Karışmış günahlar batın olmuş zahir
Tek müminin kalbi kalmiş bakir
Gel didarıma verelim canı