Aşık-ı Şuara yüreğine harab eyler

ceziret-ül arab da bedir...

İzzet-i celalde hayber...

Bir ciğerşiken ahuzar var kerbela derler...

Müferakattan incinir

mihrap inler...

Herşey buraya kadar..hasret muamma

Gönül kuşu hicrana pervaz...

Çöl kumlarıyla ayn'a oktur..

Medethahem desen

nemenem melalden başka dem yoktur...

Sırtına yüklediğin

Tenini heder ettiğinle afitap küsüf tutar..

Umud kumistanda kuyu...

İçinden yusuf çıkar...

Dizlerim ah dizlerim..

Ah söylemeye lal seslerim

Ah başı cebeli nur'a ulaşmış kervan

Dert bende derman sendedir...

İz süreli izde kalmasın gölgem..

Eski kırbamda hayat..

Az önce sönmüş ocak..

Edep rahvani seyrinde

Kıyamet-i sagir ha koptu ha kopacak...

Her şey dürülür

Hatıra ,demir ve emir..

Fikri kehribarda her şey erir…

Artık tesbihin ipi kopmuş

Ağıtlar salkım saçak..

Tutuşan meşale tutuşmuş

Kim kalacak…

Muhabbeti meşrua meşru..

Ahmedi ahmerde yad meşru

Kızılca karanlıkta üveysi ihrak meşru..

Divan-ı alide muhlas bir ihlas rızaya şerh olmuş

Hikayat başında tasavvur uçuşmuş…

Vicdan-ı hasında hassa hassas

Himmete gayrete sahralar beste

Kıyama dirilmiş idrak

Kendi kaygısından cuda ve Âli…

İki destin iki yükü var biri kamer biri şems

Dava infiradi hüzne galip..

Susuzluk..teyemmümi müstehap

nedametlerinin dirseklerinden müstecab..

Rüzgar vazifedar bir edayla kederi sürüdü…

Al al bir yaraydı ne bülbül ne güldü…

Hakikat-ı Muhammediyede

Mustafa, kainat kadar bir şuurun tesmiyesi..

Hilkat-ı alemin besmelesi…

Zaman, felek uçlarını ebede atmış

Seriüs seyr bir rıhletin döktüğü anlar

Şimdi her demi bekaya vedia etmeli

Ahiri acuzenin yüzünü güldürmeden

Vazife-i fıtrata istihdam istemeli…

Teemel…m_safiturk