Akşamın denizi
mahsun ve duru…
Fırtınası dinmiş zamanın.
Çapamı atıyorum sığlarına,
Yorgunum..
Anlatamadığım kadar…
İçimi dışımı bir buluta yükledim.
Yetim bir dağ ile dağlansın.
Öksüz bir tepeciğin,
Çiçeksiz karnına ağlasın…
Aslında;
Her efkarın bir kandili vardır.
Bir mumluk tesellisi…
Benimde var.
İç geçirip iç çekilesi…
Hem bilirim:
Her yaranın,
Bir kudret narı da vardır…
Hem bir an olur ki;
Bazı hüzünlere ümid bardır…
Gitmek hep gitmek..
Ve dönmemekse;
O matemin içinde hayata asılmaktır…
Gelmek tekrardan gelmek ise, asude..
Bir hazana bahar olmaktır…
Git istersen…
Akşamın surları
Alaca ve kahır…
Dalga kıranlar mağmur
Taş ve sağır…
Sultan ufka attım düşlerimi..
Kanadı kırık yaralı…
Sevgiden sargılı vefanla,
Bir yolunu bulursan..
Çağır beni…
Sözü defnettim kelam mezarlığına
Sustum…
Akşam ;
Geceye sahil…
Sandalda efganım baca olmuş bir şiire..
Bana ,ağzına kadar tokum…

m_safiturk