Teri gül kokana binlerce salat ve selam

Bir goncayd?, inciler kokulu...
Hiçbir gül fidan? dökmemişti bunca kutlusunu goncan?n ve hiçbir gülde bir araya gelmiş değildi bunca güzellik.
Bir goncayd?; d?ş?ndan içi görülüyor, zahirinden bâtini okunuyordu.
Bir goncayd?; yeşil kundağ?nda gül-i rânâ, belki berrak sadefinde dür-i yekta...

Ve bekleyenler, kaç bin y?ld?r O'nu beklemekteydiler oysa. Âhir zaman kokusu yay?ld? kuzeylere ve güneylere, magrip ve masruklara..

Avizesi cevzâ, ?ş?ğ? dolunay idi gecenin...

Bir Gül açt?, ve yeminler edildi ömrüne.

Bir Gül açt?, taş?rd? sevinç ?rmaklar?n?.

Bir Gül act?, ve dünya ilk kez dünya olduğunu hissetti.

Bir Gül açt?, varl?k doruğa ulaşt?.

Bir Gül açt? ve önünden sonu hay?rl? oldu beşeriyetin

Yeleleri rüzgara yaşlanm?ş küheylanlar şaha kalkt?lar sonra, Semave'den Save'ye; Bahira'dan Nusirevan'a, haberler ilettiler dört bir yana.

-Muştular size ve bize! dediler, Muştular toprağa ve suya!... Kadim haberlerin haberi geldi. Karanl?k gecenin bulutlar?na dolunay doğdu.

Zaman o gül gibi gül görmedi zaman olal?

Gülün güzelliği dillerde destan olal?al?nt?