Güllerin Efendisi'ne
Ad?n? bilemediğim bir yaln?zl?k
Ad?n? koyamad?ğ?m bir hasretlik
Dudaklar?mdan dökülürken titreyen kelimelersin
Sen ad? övülmüş efendimsin
Sen güllerin efendisi Ahmetsin,
Sen sevgililer sevgilisi Muhammedsin
Sen yerin titrediği bir yürüyüş
Sen göğün öpmek için eğildiği gülüşsün.
Gözlerimden dudağ?ma yaşlar düşerken
Sen dudağ?mda kokan gizli cennetsin.
Bir çocuk eli uzan?yorken damlalar?ma
Filistinli bir anan?n avuçlar?nda dua oluyorsun
Bir bebek ağl?yorken Grozni sokaklar?nda
S?rt?n? s?vazlayan bir el oluyorsun
Bugün doğum günün Ey Nebi!
Bir ?ş?k gibi ufkumuzda doğuyorsun.
Rengarenk mumlarla süslü pastalar
Rengarenk çiçeklerle süslü masalar
Cennet kokusu çökmüş buhurdanlar
Ve çocuklar...
Sudanl?,Bosnal?,?stanbullu çocuklar
Kulak ver rüzgara,dinle sesleri Ey Nebi!
Filistinli çocuklar? duyuyor musun
Irakl?,Çeçenyal?,Türkistanl? çocuklar?
Melekler el ç?rp?yor çocuk seslerine
Salavatlar getiriyorlar hep bir ağ?zdan
Selam olsun sana Ey Nebi nidalar?yla
Küçücük avuçlar?nda küçücük yürekleriyle.
Üfle mumlara soğusun dudaklar
Üfle küçük yüreklere sönsün ateşler
Gözlerinden gözlerimizi
Ellerinden ellerimizi
Dudaklar?m?zdan kokunu silme efendim
Ellerimiz bağr?m?zda dürülü
Yüreğimizde tağuti kilitler varken
Bizi bizimle b?rakma Efendim
Bizi sensiz b?rakma Efendim.
Bugün doğum günün safalar getirdin efendim
Bugün kutlu gelişin, kutlu olsun efendim.

al?nt?