Müslüman yüzü,
O yüz ki ; her hattı tevhit kaleminden bir satır
O yüz ki; göz değince ALLAH'ı hatırlatır.

Nam-ı celilin,
el,yüz ve gönüllerimizin ışık kaynağı;
Allah'ım bizi namının ve zatının nurundan mahrum bırakma.