TAŞ DUVARLAR

Taş duvarlar ordüm etraf?ma s?rf k?r?lmayay?m diye
Sonra pencereler açt?m onlara pencerelerden bak?p içlerine girmeyeyim diye
Ne hayatlar gördüm içinde ne merhamet ne inanç
Gördüklerim tan?k olduklar?m izin vermedi sadece seyretmeme
Yetimler gördüm Habibullah?n şefkatle davranmam?z? söyledigi yatimler sahipsiz mahsun.
Genç k?zlar gördüm Peygamber efendimizden, sahabelerden , evliyalardan habersiz televizyon aldatmacas?yla yaşayan,
Ve namus kavram?ndan inanç kavram?ndan uzaklaşmiş yürekler.
Taş duvarlar aras?nda kalsayd?kda görmeseydik bugünleri
Sesler var. senin isminin içinde olmad?g? , senin sevdan?n olmad?g?, yalan sevdalardan bahsediyor onlar
Sense hakikatsin,
Sen habibullahs?n, Allah?n sevgilisisin.
Göz yaşlar? var ama senden habersiz kaybettiklerine agl?yorlar ama senin zanettigin gibi degil ahiretlerine degil dünyalar?na agl?yorlar.
Senin nurunla nurlanmiş, kokulanmiş,senin an?lar?nla görüntülenmiş taş duvarlar olsayd?da s?g?nak yapsayd?k
Çünkü koca dünya var ama nurun gitmiş kokundan eser kalmam?ş, senin an?lar?n unutulmuş.
Ne olur s?g?nak ol bize, ne olur kal'a ol bize olki içine girecegimiz duvarlar taştanda olsa saraya döner seninle.