Ey Mekke! Güzelliklerinle gizlendin,durdun.
Doğumunu mu? beklerdin bu kutlu Rasülün.
Sonsuz selam, salat, sana canım Peygamberim.

Varlığıyla beraber getirdiği merhametinde.
Hakikat sabahı göründü,Nübüvvet mabedinde.
Alemlere Rahmet rüzgarısın canım Peygamberim.

Cihan nura gark olup, Seninle coştu övündü,
Kisralar çılgına döndü, tabiat alevleri söndü.
Kokusu güzel, nuru ışık, canım peygamberim.

Bitmeyen merhametin, parlayan onurlu güneşi.
Ötelerin ötesinde, nurlu yaratılışın temsilcisi.
Kokuları cennet gülüne benzer gül Peygamberim.

Şanı yüce ve büyük Allahu Teâla Azze vecelle.
Gül Ravza’da Risâlet burcunda olgun bir meyve.
Nurun doldu gönüllere canım Peygamberim.

Sensin Cibrilin sohbetiyle gökler ötesine yürüyen.
Sensin Miraçta Allah’tan ümmetine af dileyen.
Allahın Habibi, aşk ikliminin sultanı Peygamberim.

Sidretü’l Müntehâ ilm-i beşerin son haddi idi.
İçte o gece ezel ve ebed sana saygıyla eğildi.
Havzu Kevser’in sahibi canım Peygamberim.

Kâinatın müştak olduğu Hâtemül Enbiyasın.
Göklerin aşkıyla devreylediği Habibi Kibriyasın.
Gönüllerde sürursun sen, canım Peygamberim.

Sevgisiyle, Resûle ağlayıp inleyen kütükler.
Selam verip, dağlar taşlar nasıl feryat ettiler.
Cihana ışık saçan, ey canım Peygamberim.

Etrafını kuşatan ikram,arzın semalarına yayılır.
O’nun cömertliğini anlatmaya diller aciz kalır.
Gönüller sultanı canım canım peygamberim.

Ey gözlerin nuru, severlerdi bitmez tükenmez hazla.
Verdikleri andaki sevinç,nail oldukları sevinçten fazla.
Allah’ın düşmanlarını susturdun, canım Peygamberim.

Söyleyeyim de gönlümde ki, gam dağılsın gitsin.
Ya Rasülullah, bütün övgülerin sevgilerin üstündesin.
Allahın davasını yükseltin, canım Peygamberim.

Sultanım sana hakaret edenlerin yüzleri kara olsun.
Dilerim dizleri titresin, kalplerine korkular dolsun.
Cihana ışık saçan nura götüren canım Peygamberim.

Mekke / Kâbe 1398 H.

Ali Kılıç Kakiz