Arayış


Aramaktır ve aranmaktır bu hayat.

Kendimizi arıyoruz ötelere yol açabilmek için.

Sizde arar mısınız kendinizi bilmeden

Anlamadan birçoğumuz sözde arıyoruz?

Uzaklarda değil biliyor musunuz?

Özünüzde, içinizde, enfüsümüzde

Allah onu mayalamış, gönlülerimizde

Bizim, se tulü emel takılarımız var.


Hilkatimizin muştusu atamız Âdem AS;

Mükemmel bilgi, sezgi, kavrama, İdrak etme üzere

Canlı varlıkların mükemmeli olarak, yaratılmışsa

Torunları olarak, genetik özellileriyle donatıldık.
Ancak bir uyku ki, efsunlarıyla bizleri uyuşturmuş.

Ne düşünebiliyoruz... nede ayılabiliyoruz.

Sözün uyarıcı merhametiyle bir beyandır bu aslında.

Düşünebilen her keze ithaf olunur ki;

Gaye Allah’a kul olmak...

O’nun kabıyla dolmak...

O’nun yolunu bulmak...

İlminde olgunlaşıp, tevhidiyle yoğrulmak.

alıntıdır