Doğuşum Sanaym?ş
Dönüşüm yine Sana olacak
Bak ellerim soğuk
Yüreğim küçülüyor avuçlar?mda
Yüzüm buruşuk
Bir k?ş soğuğu dayanm?ş dudaklar?ma
Sözlerim yine sensiz boğuk boğuk...
Bir Ebubekr sadakati gösteremesemde
Bu hint pişmanl?ğ?m? kabul et.

?nsan kaybetttikçe anlarm?ş
Her sonun bir nefeslik olduğunu
Meğer ne boş hayaller saklam?ş?m
Sen'den habersiz sand?klara
Şu ömür diye sar?ld?ğ?m,
Meğer gel-git müsvettesiymiş
Bir Hamza yak?nl?ğ? gösteremesem de
Medine muhtaçl?ğ?m? kabul et.

Güle oynaya yaşam?ş?m
Gül'e yaşanacak zaman?
Oysa Sensiz gülmek
Ağlamalar ac?s?
Bir Ali misali tutunamasamda
Bu bedevi yakar?ş?m? kabul et.

Bir akrep k?skac? çekip alm?ş
Her varoluş güneşimi
Bak günahkar bedenim
Sensiz boş nefeste...
Bir Vahşi şefkati Sen'den beklediğim
Boş sütunlar arkas?nda .

Sensiz kaç mevsim geçirmişim
Kaç iklim yüreğimi küçültmüşüm
Kaç sabah yorgan?ma güvenmişim
Kaç öğün rahatl?k beslemişim
Bilmiyorum.

Seni unutan bendim
Ve yine Sana s?ğ?nan benim
Beni affet
Ben Sen'in ümmetinim.

Hasan Doğan