+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Su Kasidesi

 1. #1
  Vefakar Üye zahid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  lüleburgaz
  Yaş
  37
  Mesajlar
  329

  Standart Su Kasidesi

  Fuzûlî

  Asr-ı Saadet’ten bugüne kadar müslüman şairlerce Hazret-i Fahr-ı Kâinât efendimiz s.a.v, hakkında şiirler yazılmıştır. Bu güzel adet yahut geleneğe “Na’t sanatı” denilir. Saadet asrı şairlerinden Hassan bin Sâbit ile Bânet Suâd yahut Kaside-i Bürde adıyla meşhur şiirin sahibi Kâab ibni Züheyr bizzat Allah Resûlü’nün s.a.v iltifatlarına mazhar olmuşlardır. İslâmî Türk edebiyatı da Peygamber sevgisi ile yanıp tutuşan gönüllerin aynası olmuştur. Fuzûlî’nin Su Kasidesi türünün, en başarılı olanlarından biridir. Resûlullah s.a.v'in şefaati onların ve bizlerin üzerine olsun.Amin.
  Orijinal Metin
  Açıklama

  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su


  Ey göz! Gönlümdeki içimdeki ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar çok tutuşan ateşlere su fayda vermez.  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su


  Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem..

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk

  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su


  Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana getirir.

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin

  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su


  Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün

  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su


  Bahçıvan gül bahçesini sele versin su ile mahvetsin, boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna

  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su


  Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi, gözlerine kara su inse kör olsa, kör oluncaya kadar uğraşsa yine de gubârî yazısını, senin yüzündeki tüylere benzetemez.

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola

  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su


  Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek dileği ile dikene verilen su boşa gitmez.

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ

  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su


  Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir.

  İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it

  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su


  Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır, söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi

  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su


  Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum, sofular da kevser istiyorlar.

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr

  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su


  Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş salınışlı; serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek

  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su


  Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere bırakamam.  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar

  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su


  Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye su sunun.  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger

  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su


  Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından kurtarabilir.

  İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile

  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su


  Gül fidanı bir hile ile meşhur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine bülbülün kanını içmek istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını değiştirmesi gerekir.

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

  İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su


  Su Hz. Muhammed’in s.a.v yoluna uymuş ve bu hâli ile dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir.  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ

  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su


  İnsanların efendisi, seçme inci denizi olan Hz. Muhammed’in s.a.v mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir.  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın

  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su


  Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için ve onun mucizesinden dolayı su meydana çıkarmıştır.  Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su


  Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan o mucizelerden, ateşe tapan kâfirlerin binlerce mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ

  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su


  Mihnet günü Ensâr’a parmağından su verdiğini bir mucize olarak parmağından su akıttığını kim işitse hayret ile şaşa kalarak parmağını ısırır.  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât

  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su


  Dostu yılan zehri içse bu zehir onun dostu için âb-ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse o su, düşmanına elbette yılan zehrine döner.

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz

  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su


  Abdest almak için el uzatıp gül gibi olan yanaklarına su vurunca sıçrayan her bir su damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl

  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su


  Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr

  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su


  Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık salmak orayı aydınlatmak ister. Eğer parça parça da olsa o eşikten dönmez.

  Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ

  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su


  Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na’tının zikrini dillerinde tekrarlamayı dertlerine derman bilirler.  Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam

  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su


  Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susamışların susuzluktan dudağı kurumuşların yanıp dâimâ su diledikleri gibi ben de seni özlüyorum.

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc’da

  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su


  Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner

  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su


  Kabrini yenileyen tamir eden mimara su lazım olsa, güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel su iner.  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma

  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su


  Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış, ama o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden ümitliyim.  Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri

  Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su


  Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin alelâde sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su damlası gibi birer inci olmuştur.  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su


  Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan düşkün yahut aşık göz, sana duyduğu hasretten su gözyaşı döktüğü zaman,

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su
  O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım.
  Yol vardır; it izi gibi,yol vardır;arkadan gelenler "şehrah"der gider..

 2. #2
  Gayyur almorlila - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Bulunduğu yer
  Kırşehir.Antalya
  Mesajlar
  122

  Standart

  efendimiz için yaz?lm?ş en güzel naatlardan biridir su kasidesi mevla raz? olsun inşallah fuzuli den ve sizden de.
  Mevlam! Sen'den gelene, gelmeyene; ne şekilde belirlemişsen kaderime, bu oyundaki biçtiğin rolüme , yürekten kocaman bir EYVALLAH...


 3. #3
  Ehil Üye Tılsım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Meçhul...
  Mesajlar
  2.240

  Post

  Mükemmel bir naat...

  Bir erime anıdır aşk can ipinin yavaşça incelmesi ve görünmeyen sevgili nin yüzünde kopması..

  Sustum! Bir harf bile söylememin imkanı yok yoklukta artık. Aslı olmayan sözlerdir çünkü hep dilimde, gerçek değil surettir hep...Cana eziyetten başka bir şey vermez ki söylesem!..

  Sustum! çünkü hadden aşkın olacak söz, kabından taşacak...Ne kulaklarda onu anlayacak bir kudret var oysa; ne anlayışında ona uygun bir kabiliyet!..


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hürriyet Kasidesi
  By Şahide in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.09.08, 13:10
 2. Ehl-i Sünnet Kasidesi
  By Ene-Zerre in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.08.08, 11:27
 3. Nurcuların Kasidesi
  By Ebu Hasan in forum Şiirler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 10.09.07, 18:38
 4. Hz. Ebu Bekir'in Kasidesi
  By kayhan1 in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.04.07, 17:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0