Cihân-ârâ cihân içindedir arayi bilmezler
Ol mâhîler ki deryâ içredir deryâyi bilmezler


Harâbât ehline dûzah azâbin anma ey zâhid
Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-i ferdâyi bilmezler

Safak-gûn kan içinde dâgini seyreyler âsiklar
Günesde zerre görmezler felekde ayi bilmezler

Hamîde kadlerine riste-i eski takup bunlar
Atarlar tîr-i maksûdu nedendir yayi bilmezler

Hayâlî fakr sâlina çekenler cism-i uryâni
Aninla fahrederler atlas ü dibâyi bilmezler
.Hayali .