Aşkın beni mest ü hayran eyledi
Canımı bedenden alıp can-hıraş eyledi
Ben değilim ki bende gönlümü seyreyledi
Odlara yanam da kül olam ayağında

Gurbetlerde kim sorar derdimi
Kime diyem içimdeki bendimi
Hu çekem dilimde pirlerimi
Odlara yanam da kül olam ayağında

Gönlümden kıvılcım, gözümden yaş
Hâlimi anlatamam yok haldaş
Dertli neyim sen ol bana yoldaş
Odlara yanam da kül olam ayağında

Sen gelmeseydin buralara göçüp gidecektim
Yüreğimdeki ateşlere korlar serpecektim
Etmeseydin teşekkür, eriyip gidecektim
Odlara yanam da kül olam ayağında

Senin aşkın ne büyük, ne ulu
Bunu söyleyen Alemdar’ın ayak tozu
Resulümden kalan tek varis torunu
Odlara yanam da kül olam ayağında

Fatma Yüksel