Gazel (Gönlüm)
1-Harâb olupdur ol âbâd gördüğün gönlüm
Gam?nla dopdoludur şâd gördüğün gönlüm

2-Cihanda baş?na sultan iken benim servim
Kul oldu sen şehe âzâd gördüğün gönlüm

3-Cefâya öykünüben cevre can verir şimdi
Vefâ vü mihr ile mu’tâd gördüğün gönlüm

4-Kar?şt? kara yere kûhsâr-? mihnette
Hayâlî şimdi o Ferhâd gördüğün gönlüm

Günümüz Türkçesiyle:

1_O bayand?r gördüğün gönlüm harap olmuştur,neşeli gördüğün gönlüm gam?nla doludur.
2_Benim selvim (yani:selvi gibi boylum) dünyada kendi baş?na padişahken(yani:kendi baş?na buyrukken) hür gördüğün gönlüm sen padişaha kul oldu.
3_Vefaya ve sevgiye al?şm?ş gönlüm şimdi cefa çekmeyi taklit ederek cevre can verir.
4_Hayâlî! O Ferhat gibi gördüğün gönlüm ,s?k?nt? ağ?nda kara yerlere kar?şt?.


Hayâlî