Kardeşlerim hoşunuzagiden naatlar? buraya yazabilirsiniz...
?lki benden olsun
NAAT

Mübtelâ yi mihnet-i mâsivây?m Efendim

Garîk-i bahr-? ?syan bir rüsvây?m EfendimAç?ls?n ne olur cemâl-i pâkinden nikâbYüzüne aşinâ-y? pür-vefây?m Efendim


Var?p bezmine âj?kân binblr leâl ister,Ben bir garîb-? nâlân u peyday?m EfendimGeçerler candan, girenler nûr hâlene bîr kez,O dertten bin belâya müptelây?m Efendim..Olur Mecnûn görenler ruhsârtm a cânânKap?nda mülk-i serap bir gedây?m EfendimEsîr-i dâm-? firkatte hep yand?m yak?ld?m;Her subh u şâm inleyen tam bir nây?m EfendimSeherler bûy-? huzurunla tüterken her şeb,Ben neden nâr-? hasrete yanay?m EfendimKerem eyle b?rakma bendeni bu hicranlaKerem k?lmazsan, nas?l dayanay?m Efendim