DEVR-İ DÂİM

Bu soğuk tırmalıyor uyuyan duyguları

Sigaramın dumanı kardan adam çekici

Geçit resminde biri çarçabuk deldi zarı

Demir atmış gemiden firâr eden o genci

Yükünden tanıyorum sırtındaydı mezârı

Belli ayak izinden benim garîb gemiciDaldım siyâh geceye gezdim suda âvâre

Buz kesen derinlerde terledim devir devir

Hırsızca süzülürken deliklerde bir fâre

Fasıla nişânları ben talimde çilingir

Ayazda ıslık oldum ufuktaydı hep çâre

Fikir kesildi kadın gizli gizli misafirO öyle bir mevsim ki zehir zıkkımdı pekmez

Ağlamak şimdi müşkül unutmak henüz erken

Üstüm başım kan revân ne yan ne yön ne merkez

Sen dön artık gemici düşmeyeyim titrerken

Malûm şifâlar ağır oysa belâlar tez tez

Derdim başımdan aşkın kapıyı çek giderken

1988

Salih Mirzabeyoğlu