İlim ve tarikat erbablarından feyiz dolu bir sohbet..