Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü Ahmet Akgündüz Ağabey’in Sünuhat’tan yaptığı ders.

Dersten bazı notlar:
Bir gün Peygamber Efendimiz(A.S.M) ashabına şöyle bir soru soruyor.
- Ey ashab şayet desem ki; şu dağın arkasında mücevher yüklü bir deve var ve bu sahipsiz, isteyen istediği gibi
elde edebilir. Hanginiz mücevher yüklü bu bedava deveyi elde etmek istersiniz.
- Ya Rasulallah kim istemez ki.
- İşte aynen bu misal gibi bir müslüman bir ilim meclisinde oturur da Kur’an ayetlerinden bir tanesinin mânâsını
dinler de öğrenirse tıpkı mücevher yüklü bir bedava deveye sahip olmuştan daha büyük bir kazanç elde eder.
- Bir millet daima üstün ve kuvvetli ve saltanatlı olmaz; ve bir millet de daima sıkıntıda ve musibette kalmaz.

- İhlas ve hakperestlik ise müslümanların, kimden ve nereden olursa olsun, istifade etmelerine taraftar olmaktır.
İster diyanet, ister şu hizmet, ister bu hizmet; İslam’a hizmet eden herkesi alkışlamalıyız.

- Japonya neden teknolojik olarak ileride. Avrupa neden ticari yönden ileride. Bunların maddi ve manevi sebepleri.

- Günümüzde İslam alemindeki müsibetler islam kardeşliğinin oluşması açısından rahmet olacak.

- Onları canlandıran emeldir bizi de öldüren yeis ve ümitsizliktir.

- “Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” İnşirah Sûresi: 94:6.

- “Her gelecek şey yakındır.” İbni Mâce, Mukaddeme:7.


Yazının devamında dersin tamamı video olarak var.Tıklayınız.