Kalemi elime her aldığımda en çok hasretini çektiğim şey yüzlerde güzel tebessümler bırakacak mutluluğun satırlardan dahi anlaşıldığı yazılar yazmak olmuştur.
Oysa dünyanın saadet zinciri kopuk ve bu zincire her geçen gün yeni bir halka
daha ekleniyor.Beynimde kurduğum mahkemelerde inancıma dil uzatma hadsizliğini gösteren herkesi idama mahkum ediyorum.Ve hesaba çekiyorum ilahi
kitabın koyduğu şurutlara mukabil dogmay'a inanmayın diye ünüversiteli gençlere telkinde bulunan cumhurun iradesi dışında seçilmiş icbari cumhur başkanını.Sormak istiyorum sizin devrimci ve çağdaş ruhlarından taviz vermeyin
diye telkinlerde bulunduğunuz o gençlerden apaçık bir şekide inanç akidesi olan mukaddes kitabımızın tartışmasız kabul edilen farizalarından uzak kalmaların talep ederken kafanızda oluşturduğunuz nasıl bir gençliktir acaba? Savaş açtığınız islamı temsil eden türbanlı kardeşlerimiz ilim uğruna vatanlarını bırakıp hicret ettikleri ülkelerde namlarından söz ettirip başarılarını diplomalarıyla
kanıtlayıp inaçlarını sahip oldukları mesleklerine yansıtıp ekol olurken sizin apaçık gayri islami yaşamayı laiklik diye değerlendirip bunu nasihatta bulunduğunuz gençler neyin ekolu oldular veya neyin ekolu olabilirler acaba?
Ahlak kavramını üzeri tozlu kitapların arasında bir rafa terketip adeta amaçsız ve imansız yaşamı felsefe edinip islami inancı benimseyenlere 'bin dörtyüz sene önceki sığ zihniyetle siz bizi ancak geriletebilirsiniz' gibi safsataları geviş getiren bu neyi istediğini bilmez koyunlar temsil gücünü kaybetmiş hüvviyetinde dahi 'islam' yazmasından rahatsızlık duyan bu gençlerden müslüman bir ümmetin üyesi olarak hizmet beklemiyorum ve beklemeyeceğimde!
İşte bu alenen bir şekilde ilan edilen kafir bir toplum için el ele kampanyaları kur
ma girişiminde bulunma mücadelelerine karşın onların heveslerini kursaklarında bı
rakacak yeni bir nesil inşa edeceğiz.Yemin olsun ALLAHA......İnanç özgürlümü ze yapılan saldırıları,hakkı kabullenip batıla yüz çeviren bunu fiiliyata döken Allah için çarpan mücahit yürekler ve ilk nikahanı ilimle yapan mücahidelerle atılacak bu zeminin inşası.Şimdiden görebililiyorum analarının rahimlerine düşmüş
bu küçük intifadacıları.Yeterki biz isteyelim ve yeterki islamla kuşanalım düşman
a karşı.Özlemini çektiğim bu nizam-ı hakikat kimilerine ütopik bir hayal gibi gelsede ben inanıyorum yüreğinin derinliklerinde davasının derdiyle dertlenenler
in olduğuna ve omuzlarının üzerinde taşıdığı o ağır yükün altında kıvranıp ALLAH yolunda insanları sıratı mustakime çağırıp çağlar üstü medeniyette buluş
ma temennisinde bulunan müminlerin çokluğuna.Bizler şahidizki zalimler kurdukları bütün oyunların sonunda bozguna uğramışlardır.Buna müslüman öldür
mekten dolayı 'orgazm' hali yaşayan 'sapık ruhlarda' dahildir,islamı rejimi yıkıp modern ve devrimbaz yeni versiyonuyla yirmibirinci yüzyıla yakışır cahiliye devri
kurmak isteyenlerde.