Bugün için en büyük yatırım insana olmalıdır. Çünkü İslam, insana gelmiştir. Açlığın, susuzluğun, çıplaklığın bir çaresi bulunabilir. Fakat imansızlığın bir çaresi yoktur. Varsa o da oda ancak tek olup, iman etmektir. İnsanı bırakmışız, insanın maddî refahına sebep olan şeylere ağırlık vermişiz. İnsanın topraktan gelen bünyesine, cesedine verdiğimiz önem kadar, Allah(c.c.)'tan gelen ruhuna önem vermemişiz. Netice de ise yine en büyük mesele olarak insan karşımıza çıkmıştır. Nefsin, şehvetin, tağutun ağına takılmış şu cemiyetin insanının kurtuluşu için kollarını sıvazlayanlar, geliniz! İnsanın inşasında, yetiştirilmesinde Rasulullah'a müracaat edelim. Mekke ve Medine döneminde insanın yetiştirilmesinde hangi usulü kullanmışsa onu kaynak kabul edelim.