+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Değişir miyiz?

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Değişir miyiz?

  S?kça sorulan sorulardan biri; karakter- huy değişir mi? Tabii buna paralel olarak Kaderin değişip değişemeyeceği. Kader konusunu ehline b?rakal?m. O konuda değil hüküm vermek, fikir yürütmek dahi haddim değil. Kişi; birtak?m gayretlerle karakterini değiştirebilir mi? Bu konularda biraz sohbet edelim istiyorum. Çok sevdiğim Asr- ? Saadet iklimine uzan?p Hulefa-i Raşidinin karakteristik özelliklerini seyredelim:
  1- Hz. Ebubekir; Halim, Selim- Ağ?rbaşl?- Oturakl?- Sad?k- S?rdaş ve ?çsel.

  2- Hz. Ömer; Asabi- Müdahaleci- H?rç?n ve Aceleci.

  3- Hz. Osman; Sakin- Yumuşak huylu- Akraba, Dost canl?s?- ?nfak edici.

  4- Hz. Ali; Güçlü- Delikanl?- Alim- Ak?l ve Mant?k Küpü! Ölümüne Cesur!..


  Bu dört karakteri hat?rdan ç?karmay?n. Burçlar da dört ana grup! Şimdi bildiklerimizle birlikte tefekkür edelim. Mümin olmak; 4 Halifenin karakterinde neyi değiştirdi?.. Hz. Ömer cahiliye devrinde asabi idi. ?slam’ la halim- selim oldu mu? Hay?r! Hz. Osman yumuşak huylu idi. ?slam’ la demir yumruk haline geldi mi? Hay?r! Hz. Ebubekir sad?k ve içseldi. D?şa aç?ld? m?? Hay?r! Hz. Ali; güçlü idi. Akl? öne al?r, sorgulard?. Sorgulamaks?z?n teslimiyetçi olabildi mi? Hay?r!..

  Neyi anlatmaya çal?ş?yorum? Karakter değişimi yok, sadece dönüşüm var! Huyu değiştirmek hayal, iyiye kanalize var o kadar! Değiştirmek mümkün olsa Rasülullah: “Huyunuzu değiştirin” buyururdu. Oysa şöyle buyurdu: “Huyunuzu güzelleştiriniz!” Güzelleştirmek; değiştirmek demek değil!

  Asabiyet ve acelecilik Adaletle süslenince Ömer’ den Faruk ç?kt?! Sadakat MuhammedîAşkla birleşince Ebubekir’de S?dd?yk’ ? seyrettik! Haya; Kur’anla süslenince Zinnureyn Osman’? tan?d?k! Ak?l; ?slam’la bütünleşince Şah- ? Velayet Ali ile nurland?k!

  ...

  ?ster kabul edin ister s?rt çevirin; genetik miras ve astrolojik etkiler eğitim- öğretimin hep üstünde! Coğrafya ve aile; tahminimizden daha önemli. Bir panel izlemiştim. Konuşmalar bitince sorulara geçildi. Panelistlerden biri gayet nazik cevaplar verirken diğeri soran? sorduğuna pişman edecek terslikte aksi, alayc? cevaplar veriyordu. Yan?mdakine sordum;

  “ Profesör nereli? ” Memleketini söyledi. Alacağ?m? alm?ş, “ Profesör olmak bile coğrafyan?n önüne geçemiyormuş!” diye m?r?ldanm?şt?m.

  Buğdaydan arpa ç?kmaz! Elma ağac?ndan armut alamazs?n?z! Merhum babam iyi aş? yapard?; çocukça ?srar?ma dayanamay?p; elman?n bir dal?na armut aş?lad? tek kalem. O armutun meyvesi zehir gibi ac? ç?kt?! Aş?; tohumda olmayan? veremez! As?rl?k ç?nar?n gelişimine dair kodlar, önceden kay?tl?d?r çekirdekte. ?klim, ağaca sağl?k katar fakat olmayan? ekleyemez! Baz? kişilerde ummad?ğ?n?z haller seyrederseniz şaş?rmay?n! ?lmi, tecrübesi var, yak?şt? m? yani demeyin! Herkesin yaşad?ğ?; kendine yak?şand?r! Her birim yarat?l?ş program?n? yaşar, istese de istemese de! Delil mi? ?şte ayet, işte hadis ve işte tecrübe imbiğinden süzülen sözler:
  -

  Allah Sisteminde asla değişiklik bulamazs?n! (Fetih-23) De ki, Hepsi de kendi programlar? doğrultusunda davran?şlar ortaya koyarlar. (?sra-84)

  - Bir dağ?n yerinden kay?p gittiğini duyarsan?z inan?n, ama bir insan?n huyunun değiştiğini duyarsan?z inanmay?n! (Hadis)

  - ?nsan adam olamaz gitmek ile Mekke’ ye / Eşek yine eşektir taş taş?sa Tekkeye! (Z.Paşa) - - ?nsan 7’sinde ne ise 70’inde de Odur! (Atasözü)

  - Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar asl? ayrand?r! ( Halk Deyişi)


  Nasibinde bulunanlar?, en güzeliyle aç?ğa ç?karanlardan olman?z? diliyor, sayg?lar sunuyorum

  M.DOĞRAMACI
  Rabbim idrak şuuru nasip etsin...
  Konu MuhammedSaid tarafından (14.06.07 Saat 14:38 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Salisen: Görüyorum ki, şu dünya hayat?nda en bahtiyar odur ki, dünyay? bir misafirhane-i askerî telâkki etsin ve öyle de iz'an etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telâkki ile, en büyük mertebe olan mertebe-i r?zây? çabuk elde edebilir. K?r?lacak şişe pahas?na daimî bir elmas?n fiyat?n? vermez; istikamet ve lezzetle hayat?n? geçirir.
  Evet, dünyaya ait işler, k?r?lmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâki umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar k?ymetindedir. ?nsan?n f?trat?ndaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli h?rs ve inatl? talep ve hâkezâ şedit hissiyatlar, umur-u uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyat? şiddetli bir surette fâni umur-u dünyeviyeye tevcih etmek, fâni ve k?r?lacak şişelere bâki elmas fiyatlar?n? vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hat?ra gelmiş; söyleyeceğim. Şöyle ki:
  Aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fâni mahbuplara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini daimî bir azap ve elemde b?rak?r. Veyahut o mecazî mahbup, o şiddetli muhabbetin fiyat?na değmediği için, bâki bir mahbubu aratt?r?r; aşk-? mecazî, aşk-? hakikîye ink?lâp eder.
  ?şte, insanda binlerle hissiyat var. Herbirisinin, aşk gibi, iki mertebesi var: biri mecazî, biri hakikî. Meselâ, endişe-i istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki, o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem r?z?k cihetinde bir taahhüt alt?nda ve k?sa olan bir istikbal, o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip, kabirden sonra hakikî ve uzun ve gafiller hakk?nda taahhüt alt?na al?nmam?ş bir istikbale teveccüh eder.
  Hem mala ve câha karş? şiddetli bir h?rs gösterir. Bakar ki, muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fâni mal ve âfetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan câh, o şiddetli h?rsa değmiyor. Ondan, hakikî câh olan merâtib-i mâneviyeye ve derecât-? kurbiyeye ve zâd-? âhirete ve hakikî mal olan a'mâl-i salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan h?rs-? mecazî ise, âli bir haslet olan h?rs-? hakikîye ink?lâp eder.
  Hem meselâ, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zâil, fâni umurlara karş? hissiyat?n? sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararl?, zehirli bir şeye inat nam?na sebat eder. Bakar ki, bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş; onu onlara sarf etmek, hikmet ve hakikate münâfidir. O şiddetli inad?, o lüzumsuz umur-u zâileye vermeyip, âli ve bâki olan hakaik-i imaniyeye ve esâsât-? ?slâmiyeye ve hidemât-? uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan inad-? mecazî, güzel ve âli bir haslet olan hakikî inada, yani hakta şiddetli sebata ink?lâp eder.
  ?şte, şu üç misal gibi, insanlar, insana verilen cihazat-? mâneviyeyi, eğer nefsin ve dünyan?n hesab?yla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilâne davransa, ahlâk-? rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve mâneviyeye sarf etse, ahlâk-? hamîdeye menşe, hikmet ve hakikate muvaf?k olarak saadet-i dâreyne medar olur. ?şte, tahmin ederim ki, nâsihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kald?ğ?n?n bir sebebi şudur ki: Ahlâks?z insanlara derler, "Haset etme, h?rs gösterme, adâvet etme, inat etme, dünyay? sevme." Yani, "F?trat?n? değiştir" gibi, zâhiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, "Bunlar?n yüzlerini hay?rl? şeylere çeviriniz, mecrâlar?n? değiştiriniz"; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlar?nda bir emr-i teklif olur.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=742
  Konu MuhammedSaid tarafından (14.06.07 Saat 14:38 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Benim de akl?mdan geçen bölümdü.Allah raz? olsun.
  Sizden de Allah raz? olsun..
  Konu MuhammedSaid tarafından (14.06.07 Saat 14:38 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Pürheves asamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  158

  Standart

  s.a ALLAH Razı olsun hasan kardeş...
  Aşk karşılık bekler ,şefkat beklemez,hakiki sevmek şefkattir...

 5. #5
  Pürheves asamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  158

  Standart

  İnşırahkardeş sizdende ALLAH razı olsun baş tarafı sonra gördüm.
  Aşk karşılık bekler ,şefkat beklemez,hakiki sevmek şefkattir...

 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  A.s. Allah sizdende razı olsun abi...
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Asırlara göre şeriatlar değişir.
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 26.04.16, 14:36
 2. Belki değişir! (mi?)
  By ecma in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 27.06.12, 18:10
 3. Yenilikçi miyiz Gelenekçi miyiz?
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.02.09, 21:21
 4. Musibetteki Elem Nasıl Değişir?
  By yaylalı in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 17.11.07, 01:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0