Nasibe teslim olmak gönül genişliği ve rahatlıktır.
Bizler “nasip” kelimesini sadece cümlelerimizde süs olarak kullanır, iş teslim olmaya geldiğinde sağırlaşırız.
Günübirlik ve müzmin şikâyetlerimizin çoğunun kaynağı “teslim olmaya” direnmemizden başka bir şey değildir.


İbrahim Çolak