Sınanmadığınız acılar üstüne konuşmayın..!

Tarık Tufan