Elini kalbine götürdü, burası var ya dedi
Taşa, toprağa gerek kalmadan insanın gömüldüğü tek yer...

Neşet Ertaş