Susmak, cümle’nin istirahat halidir.
İstirahat bitince çıkan cümle dinç olur.
Çok konuşup cümleyi yorma,

Yoksa cümle alem yorulur.

Şems-i Tebrizi