Ölüm olmasaydı, hayat çekilmezdi.
Unutma: Hayatı çekilmez kılanlar, sanki ölüm yokmuş gibi yaşayanlardır.

Yusuf Kaplan