Düşünmeden konuşmayan insanlar olduğu gibi, düşününce hiç konuşmayan insanlar da var.
“Kimi sözünü geveler” dedi meczup, “kimi bütün ömrünü.”


Gökhan Özcan