Kader var ,
kader değişmez deme.
kendini küçük ,
esmanı hor görme demiş erenler .
El-Hak; her an yeniden yaradılış var.
Vallahi ölüm var.
Billahi ölümden sonrası var .
Şükür ki ölüm var !Nazan Bekiroğlu